Uchwały antysmogowe

Uchwały antysmogowe – stan na 1 kwietnia 2019


Województwo śląskie

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy
 • od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 września 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu)

 

Województwo małopolskie

z dnia 23 stycznia 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Dopuszczony udział masowy WB o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 lipca 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4 ,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 lipca 2017 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory wszystkie inne należy wymienić lub doposażyć w odpylanie do poziomu ekoprojektu).

 


Województwo dolnośląskie

z dnia 30 listopada 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 lipca 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy
 • od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie pozaklasowe)
 • od 1 lipca 2028 eksploatować można tylko kotły minimum 5 klasy

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 lipca 2018 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

 

Województwo mazowieckie

z dnia 24 października 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 11 listopada 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4, 5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały mogą być użytkowane do końca żywotności) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 11 listopada 2017 nowe piece/ kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie)

 

Województwo łódzkie

z dnia 24 października 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%, chyba że wartość opałowa wynosi min. 24 MJ/kg i zawartość popiołu jest mniejsza od 12%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2027 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)
 • w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej od 1 stycznia 2020 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2022 nowe kominki/piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2025 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)
 • w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

 

Województwo wielkopolskie

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%, chyba że wartość opałowa wynosi min.24 MJ/kg i zawartość popiołu jest mniejsza od 12%
 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem
 • Dopuszczony udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy niż15%

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu i być kotłami automatycznymi lub zgazowującymi
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy (zainstalowane przez wejściem w życie uchwały) i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 maja 2018 nowe kominki/piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

 

Województwo opolskie

z dnia 26 września 2017 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz mułów i flotów, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz paliw wyprodukowanych w wykorzystaniem mułów lub flotów
 • Udział masowy WK o ziarnie 0-3 mm mniejszy od 15%

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • Brak ograniczeń odnośnie urządzeń

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • Brak ograniczeń odnośnie urządzeń

 

Województwo podkarpackie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Węgiel kamienny

 • Zakaz mułów i flotów i mieszanek z ich udziałem
 • Zakaz WK o uziarnieniu mniejszym od 5 mm i zawartości popiołu większej niż 12%

Węgiel brunatny

 • Zakaz WB oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem WB

Drewno

 • Dopuszczona biomasa o wilgotności w stanie roboczym mniejszej od 20%

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 maja 2018 nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 – minimum 5 klasy
 • od 1 stycznia 2022 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej)
 • od 1 stycznia 2024 można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze)
 • od 1 stycznia 2026 można eksploatować tylko kotły 3,4,5 klasy i ekoprojekt (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
 • od 1 stycznia 2028 można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2020 nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2023 można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub wyposażyć w odpylanie)

 

Województwo lubuskie

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Węgiel kamienny

 • Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Węgiel brunatny

 • Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Drewno

 • Brak ograniczeń odnośnie jakości paliw

Kotły na paliwa stałe

 • od 1 stycznia 2027 wszystkie kotły muszą spełniać wymagania 5 klasy

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki)

 • od 1 stycznia 2027 wszystkie piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu

 

Źródło: www.polskialarmsmogowy.pl