Normy paliw stałych

Ważną sprawą wymagającą pilnej interwencji jest określenie norm jakości paliw stałych.

Od roku 2004 w Polsce nie obowiązują żadne normy dla paliw stałych. Na rynku pojawił się węgiel o najgorszej jakości, w tym muły, które traktowano dawniej jako produkt uboczny obróbki węgla, wykorzystywany jedynie w sektorze energetycznym. Obecnie trafiają one do sprzedaży detalicznej.

Według szacunków eksperckich w 2012 roku do indywidualnych gospodarstw oraz małych firm i warsztatów trafiło blisko 800 tys. ton mułów. Spalanie takich paliw w domowych kotłach spowodowało w ostatniej dekadzie drastyczny wzrost emisji zanieczyszczeń pyłu zawieszonego, benzo[a]pirenu i pozostałych WWA, lotnych związków organicznych, sadzy, tlenku węgla, dioksyn i metali ciężkich.

Wprowadzenie standardów jakości paliw oraz wycofanie niskiej jakości węgla z rynku indywidualnych odbiorców są więc koniecznymi warunkami w walce o czyste powietrze w Polsce.

Jak dotychczas nie określono norm jakości węgla sprzedawanego do sektora komunalno-bytowego.

Konieczność wprowadzenia norm dla węgla podnoszona była już czternaście lat temu przez Najwyższą Izbę Kontroli.

„Minister gospodarki nie określił wartości granicznych dotyczących m.in. siarki i popiołu w węglu wprowadzanym do obiegu handlowego dla odbiorców indywidualnych, a tym samym nie przyczynił się do ograniczenia niskiej emisji, czyli do poprawy jakości powietrza w okresie grzewczym. […] w zakresie niskiej emisji, mimo działań samorządów, zrobiono niewiele.

Jedną z przyczyn jest to, że kopalnie mogą sprzedać odbiorcom indywidualnym węgiel dowolnej jakości, czego nie praktykuje się w żadnym z krajów Unii Europejskiej. Tam są wyraźnie określone parametry węgla przeznaczonego do odbioru indywidualnego. Gorsze gatunki węgla spalane są w energetyce zawodowej przy zastosowaniu odpowiednich filtrów na końcu rury.

Natomiast u nas odbiorcy indywidualni […] otrzymują najgorsze gatunki węgla. Jak z tego wynika, jest w Polsce potrzeba, aby jakość paliw stałych była określona, bowiem nawet tzw. floty, czyli odrzut po flotacji, zawierające bardzo dużo siarki i popiołu, są sprzedawane przez kopalnie odbiorcom indywidualnym, co powoduje olbrzymią niską emisję, z którą do tej pory nie daliśmy sobie rady.”

Niestety po wielu latach uwaga NIK nadal jest aktualna.


TUTAJ PRZECZYTAJ APEL PAS DO MINISTRA GOSPODARKI O WPROWADZENIE NORM JAKOŚCI DLA WĘGLA.

Źródło: www.polskialarmsmogowy.pl

Udostępnij to:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email