Normy dla pieców

Od 1 października 2017 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie o standardach dla kotłów, eliminujące przestarzałe kotły na węgiel i drewno z polskiego rynku

 

Rozporządzenie „kotłowe”

W dniu 5.09.2017 w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie o standardach dla kotłów, eliminujące przestarzałe kotły na węgiel i drewno z polskiego rynku. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2017 r. Po uszczelnieniu rozporządzenia w lutym 2019 r. można oczekiwać zmniejszenia sprzedaży „kopciuchów” w polskich sklepach. Potrzebna jest raz zmiana w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zezwalająca Inspekcji Handlowej na karanie osób nie przestrzegających rozporządzenia. Stosowne zmiany, zakładające kary nawet to 100 000 zł dla nieuczciwych sprzedawców, są obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych.

– To bardzo ważna decyzja Ministerstwa Rozwoju, powiedział Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego – Polska dołącza do grona państw, w których ta przestarzała, szkodliwa technologia będzie zakazana. W Polskim Alarmie Smogowym czekaliśmy na tę regulację od lat postulując jej wprowadzenie. Upominała się o nią również Najwyższa Izba Kontroli oraz szerokie grono ekspertów zajmujących się tematyką kotłów. Pamiętajmy, że dotychczas każdego roku na polskim rynku sprzedawano około 150 tys. kopciuchów, czyli pozaklasowych kotłów na węgiel. Produkują one nawet do 20 razy więcej zanieczyszczeń niż nowoczesne kotły. Ten patologiczny proceder właśnie się kończy. Kopciuchy przestaną wreszcie zatruwać powietrze, którym oddychamy – dodaje.

Rozporządzenie zakazuje produkcji kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5. Kotły niższej klasy wyprodukowane przed 1 października 2017 r. można było sprzedawać do 1 lipca 2018 roku.

LINK do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/1

Uszczelnienie rozporządzenia „kotłowego”

Jak przewidział PAS rozporządzenie „kotłowe” okazało się nieszczelne. Umożliwiało ono sprzedaż kotłów m.in. na biomasę niedrzewną, co pozwalało nieuczciwym sprzedawcom na dalszą sprzedaż „kopciuchów” pod inna nazwa handlową.

Dlatego minister Przedsiębiorczości i Technologii podpisała 26 lutego 2019 r. nowelizację tzw. “rozporządzenia kotłowego”, dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zmiana miała na celu ograniczenie możliwości obchodzenia przepisów, a więc sprzedaży wysoko emisyjnych kotłów pod pozorem np. wykorzystywania ich do ogrzewania wody.

Główną zmianą, wprowadzoną w ramach nowelizacji, jest rozszerzenie zakresu rozporządzenia na urządzenia zasilane biomasą (z wyłączeniem balotów słomy) oraz urządzenia wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej. Według ministerstwa ma to pozwolić na wyeliminowanie z obrotu wysokoemisyjnych kotłów do obrotu, sprzedawanych pod pozorem takiego zastosowania.

Pozostałe zmiany w uszczelnieniu rozporządzenia

Zmodyfikowane zostało ponadto pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowe przepisy mają utrudnić wprowadzanie do obrotu “kopciuchów” poprzez aukcje internetowe, a także handel nimi na rynku wtórnym kotłów zmodyfikowanych.

MPiT wprowadziło ponadto dodatkowe wymagania odnośnie kotłów wielopaleniskowych. Tego typu kotły, z zasilaniem ręcznym, posiadać będą musiały zbiornik akumulacyjny oraz system oczyszczania spalin.

Znowelizowany dokument doprecyzowuje także obowiązek spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej, który od teraz ujęty będzie bezpośrednio w treści rozporządzenia.

Z pełną treścią nowelizacji można zapoznać się tutaj.