Co mogą zrobić władze?

Istnieje szereg inicjatyw, jakie mogą podejmować władze różnych szczebli. Poczynając od działań ustawodawczych na poziomie państwa aż do lokalnych działań w gminach.

Działania na poziomie rządowym


ZMIANA POZIOMÓW ALARMOWANIA O STĘŻENIACH

Obecne poziomy alarmowania (300 ug/m3) oraz informowania (200 ug/m3) w Polsce w odniesieniu do stężenia pyłów PM10 są stanowczo za wysokie. Poziom alarmowy określa poziom danego zanieczyszczenia w powietrzu, którego przekroczenie powoduje bardzo negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Jego wprowadzenie z założenia ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Polski poziom alarmowy dla pyłu PM 10 jest jednak rażąco wysoki w porównaniu do tego jaki przyjęty jest w innych państwach europejskich, co rodzi pytanie o to czy faktycznie ustawodawca miał na celu ochronę naszego zdrowia i życia. Polska ma najbardziej liberalne zasady co do informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM 10 spośród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej UE. To co w innych krajach uchodzi za stan alarmowy, zagrażający zdrowiu, przez polskie prawo jest uznawane za stan akceptowalny. Uważamy, że taka sytuacja jest niedopuszczalna – mamy prawo wiedzieć czym oddychamy! Obniżenie poziomu alarmowego będzie służyć lepszemu informowaniu ludzi o wysokim zanieczyszczeniu powietrza oraz ochronie naszego zdrowia. Wiedząc, że powietrze jest zanieczyszczone możemy się chronić – unikać przebywania na zewnątrz, włączyć odpylacz powietrza, założyć maskę przeciwpyłową. Informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza w danym dniu powinna dotrzeć do przedszkoli, szkół, szpitali.


TRANSPORT

Aby uzyskać czyste powietrze w Polsce konieczne są działania kompleksowe, także te dotyczące ograniczania transportu samochodowego. Samochody są źródłem emisji pyłów i NO2. Niestety i w tym obszarze władze lokalne nie dysponują odpowiednimi narzędziami, jak choćby wprowadzanie opłat za wjazd do centrum miast, ograniczenia dla pojazdów emitujących najwięcej zanieczyszczeń (bez filtrów DPF), czy regulowanie opłat za parkowanie. Rząd powinien jak najszybciej podjąć decyzje, dzięki którym władze lokalne będą mogły regulować przepływ komunikacji samochodowej przez centralne rejony miast.


STREFY OGRANICZONEJ EMISJI KOMUNIKACYJNEJ (SOEK)

Proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie tzw. stref ograniczonej emisji komunikacyjnej czyli obszarów, na które mogą wjeżdżać tylko pojazdy spełniające określone normy emisji zanieczyszczeń – najwięksi truciciele mają zabroniony wjazd do centrów miast. Takie strefy działają już z sukcesem w wielu miastach europejskich. Innymi sposobami walki mogłyby być ograniczenia w ruchu pojazdów czy systemy pobierania opłat drogowych w konkretnych miastach. Rząd powinien doprowadzić do tego, by prace nad wprowadzeniem możliwości tworzenia stref niskiej emisji w miastach, które utknęły w martwym punkcie, zostały wznowione!


Działania na poziomie województwa

We wszystkich województwach w Polsce należy przyjąć uchwały antysmogowe wprowadzającymi standardy emisyjne dla kotłów na węgiel i drewno oraz terminy liwidacji kotłów nie spełniających wymogów klasy 5 z uwzględnieniem okresu przejściowewgo. Po upływie tego czasu osoby, które będą chciały nadal ogrzewać węglem lub drewnem powinny być wyposażone w nowoczesne, wysokosprawne kotły. Na wymianę kotłów powinny być dostępne dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bez wsparcia mieszkańców walka z niską emisją będzie niemożliwa. Środki z RPO powinny tworzyć spójny system finansowania likwidacji niskiej emisji wraz ze środkami z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie (marzec 2019) takie uchwały obowiązują w ośmiu wojewodztwach u przejściowego.


Działania na poziomie gminy

Obszerny opis działań jakie może podjąć gmina można gminach można znaleźć TUTAJ:

https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/jakwygrac/szczegoly,dobre-praktyki–przyklady,32.html

 

INFORMOWANIE O JAKOŚCI POWIETRZA

 • Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej
 • Wyświetlanie informacji o jakości powietrza na ekranach w komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro) oraz tablicach tramwajowych na przystankach
 • Informacja w szkołach
 • Informacja w przychodniach zdrowia
 • Informacja na stronie internetowej gminy
 • Wysyłanie powiadomień SMS do mieszkańców gminy
 • Przestrzeganie zakazu uprawiania aktywności fizycznej przez dzieci na zewnątrz w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń
 • Odwoływanie sportowych imprez masowych
 • Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa

EDUKACJA

 • Wykorzystanie urzędowej korespondencji z mieszkańcami (np. informacji podatkowej)
 • Edukacja w przestrzeni publicznej
 • Edukacja podczas imprez gminnych
 • Edukacja dzieci w szkołach
 • Edukacja seniorów
 • Edukacja poprzez lokalnych liderów opinii
 • Wykorzystanie godzin dyrektorskich
 • Współpraca z Kościołem
 • Szkolenia dla lekarzy, policji, straży miejskiej

KONTROLA

 • Inwentaryzacja
 • Powołanie wspólnej straży sąsiadujących gmin
 • Ustawa o strażach miejskich dostępna tutaj:
 • Kontrole prowadzone przez Policję
 • Wspólne kontrole strażnika miejskiego i urzędnika/ekodoradcy
 • Kontrole kompleksowe
 • Naklejki na kotły
 • Wykorzystanie dronów
 • Zawężenie obszaru kontroli – sprawdzenie kto nie ma deklaracji odbieranych odpadów
 • W sezonie grzewczym wyodrębnienie strażników zajmujących się wyłącznie kontrolą palenisk
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz publikacja wyników kontroli po numerze zgłoszenia
 • Kontrola nowych budynków

FINANSOWANIE

 • Ustalenie konkretnego celu redukcji emisji
 • Lokalne programy dopłat
 • Zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie
 • Odpowiednie informowanie o dotacjach
 • Pomoc ekodoradców
 • Korzyści dla mieszkańców mieszkań komunalnych, którzy zdecydowali się na wymianę pieca
 • Akcja „Skup kopciucha”
 • Odpowiedni kierunek dopłat

 

Źródło: www.polskialarmsmogowy.pl