Uciążliwa lakiernia w Łaziskach Dolnych

Po raz pierwszy o uciążliwej działal­ności lakierni przy ul. Ligonia w Łaziskach Dolnych usłyszeliśmy podczas spotkania z rzecznikiem praw obywatelskich. Jednak pismo w tej spra­wie trafiło do łaziskiego urzędu już na początku ubiegłego roku. Interweniowała wówczas jedna z osób, której posesja sąsiaduje z lakiernią. Mieszkanka skarży­ła się m.in. na duszący, drażniący zapach lakierów, zatruwanie oparami oraz hała­sujące sprężarki. Autorka listu, prosząc o interwencję i wyjaśnienie sprawy, zwró­ciła uwagę na miejscowy plan zagospo­darowania przestrzennego, który w tym rejonie dopuszcza realizację budownic­twa mieszkalnego jednorodzinnego, obiekty usługowe handlu, gastronomii i rze­miosła nieprodukcyjnego, nieuciążliwego dla mieszkańców.

Pismo zostało przekazane do Starostwa Powiatowego w Mikołowie jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi. W związku z brakiem reakcji, tym razem już grupa mieszkańców wystosowała kolejne pismo. Jesteśmy zatruwani oparami lakie­rów, substancjami lotnymi. Odczuwalny jest smród, drażniący, duszący zapach chemi­kaliów. Ból głowy, łzawienie oczu, problemy z oddychaniem, problemy skórne i kostne, to tylko niektóre widoczne objawy niszcze­nia naszego zdrowia, szczególnie zdrowia naszych dzieci. Niebezpieczne środki chemiczne składowane są w granicach naszych nieruchomości. Z uwagi na opadające dro­biny używanych lakierów nie możemy spo­żywać owoców z drzew ani także warzyw rosnących w sąsiedztwie lakierni, a zwierzę­ta chorują – czytamy w piśmie skierowa­nym w czerwcu do Starostwa Powiatowe­go w Mikołowie.

O sprawie urzędnicy starostwa poinfor­mowali między innymi Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pisma trafiły również do Powiatowego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pod koniec roku starosta powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia prze­stępstwa przeciwko środowisku. Pismo w tej sprawie trafiło do Prokuratury Rejono­wej w Mikołowie 17 grudnia. Wszczęte zostało śledztwo z art. 182 § 1 Kodeksu karnego, które prowadzi Wydział ds. prze­stępczości gospodarczej Komendy Powia­towej Policji w Mikołowie. Prowadzone są czynności procesowe i wkrótce powołani zostaną biegli. Na razie nie przedstawiono jeszcze nikomu zarzutów – informuje To­masz Rygiel, zastępca prokuratora Proku­ratury Rejonowej w Mikołowie.

Będziemy przyglądać się sprawie i w ko­lejnych numerach informować o postępach w śledztwie.

Oms

 

Źródło: Gazeta Łaziska nr 4/2019

Udostępnij to:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *