Orzesze

Pomiar na żywo na ulicy Świętego Wawrzyńca w Orzeszu (airly)