Mikołów

Pomiar na żywo na ulicy Krakowskiej w Mikołowie (airly)

Pomiar na żywo na ulicy księdza Biskupa Władysława Bandurskiego w Mikołowie (airly)

Pomiar na żywo na ulicy Katowickiej  w Mikołowie (airly)

Pomiar na żywo na ulicy Katowickiej (okolice Kamionki) w Mikołowie (airly)

Pomiar na żywo na ulicy Skalnej w Mikołowie (airly)

Pomiar na żywo na ulicy Zamkowej w Mikołowie (airly)

Pomiar na żywo na ulicy Botanicznej w Mikołowie (airly)


Pomiar na żywo na ulicy Jana Kawalca w Mikołowie (airly)


Pomiar na żywo na ulicy Szkolnej w Mikołowie (airly)


Pomiar na żywo na ulicy Wolności w Mikołowie (airly)


Pomiar na żywo na ulicy Gliwickiej w Mikołowie (airly)